top of page

Group

Public·6 members

Netcad 5.2: Harita Çizim Programı Nasıl İndirilir ve Kurulur?


Netcad 5.2: Harita Ãizim ProgramÄ NasÄl Ändirilir ve Kurulur?
Netcad 5.2, harita Ãretme ve Ãizme iÅlemleri iÃin kullanÄlan bir yazÄlÄmdÄr. Bu program ile araÃ, gÃzergah, renklendirme gibi ÃeÅitli modÃlleri kullanarak profesyonel haritalar oluÅturabilirsiniz. Netcad 5.2, Windows sÃrÃmlerinin ÃoÄunda ÃalÄÅabilen ve TÃrkÃe kullanÄmÄ olan bir programdÄr. Peki, Netcad 5.2 nasÄl indirilir ve kurulur? ÄÅte adÄm adÄm anlatÄmÄ.


Netcad 5.2 Ändirme
Netcad 5.2'yi indirmek iÃin bu linki tÄklayabilirsiniz. Bu linkten programÄn full sÃrÃmÃnà ve modÃllerini indirebilirsiniz. Ändirme iÅlemi bittikten sonra antivirÃs programÄnÄzÄ kapatmayÄ unutmayÄn.


netcad 5.2 indir gezginlerNetcad 5.2 Kurulumu
Netcad 5.2'yi kurmak iÃin aÅaÄÄdaki adÄmlarÄ takip edin:


 • HASP_HL_driver_setup dosyasÄnÄ ÃalÄÅtÄrÄn ve kurunuz. • HASP_LM_setup dosyasÄnÄ ÃalÄÅtÄrÄn ve kurunuz. • NetCAD 5.2 dosyasÄnÄ ÃalÄÅtÄrÄn ve kurunuz. • ModÃller dosyasÄnÄ ÃalÄÅtÄrÄn ve kurunuz. • Sanal Hasp SÃrÃcÃsà dosyasÄnÄ ÃalÄÅtÄrÄn ve kurunuz. • BilgisayarÄnÄzÄ yeniden baÅlatÄn. • NetCAD'i NetCAD simgesinden deÄil, NetCAD 5.2 GIS simgesinden ÃalÄÅtÄrÄn.Kurulum iÅlemi tamamlandÄ artÄk programÄ kullanabilirsiniz.


Netcad 5.2 Ãzellikleri
Netcad 5.2, harita Ãizim programlarÄ arasÄnda en iyi seÃeneklerden biridir. Bu program ile Åu Ãzellikleri kullanabilirsiniz:


 • GIS (CoÄrafi Bilgi Sistemi) modÃlà ile coÄrafi verileri analiz edebilir, sorgulayabilir ve gÃrselleÅtirebilirsiniz. • Kadastro modÃlà ile tapu kadastro iÅlemlerini yapabilir, parselasyon, ifraz, tevhit gibi iÅlemleri gerÃekleÅtirebilirsiniz. • Yol modÃlà ile yol tasarÄmÄ yapabilir, kesitler, profiller, kotlar gibi bilgileri elde edebilirsiniz. • Arazi modÃlà ile arazi ÃlÃÃmà yapabilir, koordinat dÃnÃÅÃmà yapabilir, nokta bulma ve dÃzeltme iÅlemlerini yapabilirsiniz. • Raster modÃlà ile raster verileri (fotoÄraf, uydu gÃrÃntÃsà vb.) iÅleyebilir, coÄrafi referanslama yapabilir, raster vektÃr dÃnÃÅÃmà yapabilirsiniz.BunlarÄn yanÄnda Netcad 5.2 ile haritalarÄnÄzÄ renklendirebilir, semboller ekleyebilir, raporlar alabilir ve ÃeÅitli formatlarda kaydedebilir veya yazdÄrabilirsiniz.


Netcad 5.2 KullanÄmÄ
Netcad 5.2'yi kullanmak iÃin Ãncelikle programÄ aÃÄn ve yeni bir proje oluÅturun. Proje oluÅtururken projenin adÄnÄ, koordinat sistemi, ÃlÃek ve birim gibi bilgileri girin. ArdÄndan harita Ãizimine baÅlayabilirsiniz.


Harita Ãiziminde kullanabileceÄiniz araÃlar ÅunlardÄr:


 • Nokta aracÄ ile haritaya nokta ekleyebilirsiniz. NoktalarÄn koordinatlarÄnÄ, kodlarÄnÄ, renklerini ve sembollerini belirleyebilirsiniz. • Ãizgi aracÄ ile haritaya Ãizgi ekleyebilirsiniz. Ãizgilerin baÅlangÄÃ ve bitiÅ noktalarÄnÄ, uzunluklarÄnÄ, yÃnlerini ve renklerini belirleyebilirsiniz. • Poligon aracÄ ile haritaya poligon ekleyebilirsiniz. PoligonlarÄn kÃÅe noktalarÄnÄ, alanlarÄnÄ, Ãevrelerini ve renklerini belirleyebilirsiniz. • Metin aracÄ ile haritaya metin ekleyebilirsiniz. Metinlerin konumlarÄnÄ, yazÄ tiplerini, boyutlarÄnÄ ve renklerini belirleyebilirsiniz. • ÃlÃÃm aracÄ ile haritada mesafe, aÃÄ, alan gibi ÃlÃÃmler yapabilirsiniz. • SeÃim aracÄ ile haritada istediÄiniz nesneyi seÃebilir, taÅÄyabilir, kopyalayabilir, silip veya Ãzelliklerini deÄiÅtirebilirsiniz.Bu araÃlarÄ kullanarak haritanÄzÄ istediÄiniz Åekilde oluÅturabilirsiniz. HaritanÄzÄ kaydetmek iÃin dosya menÃsÃnden kaydet seÃeneÄini kullanabilirsiniz. HaritanÄzÄ farklÄ formatlarda dÄÅa aktarmak iÃin dosya menÃsÃnden dÄÅa aktar seÃeneÄini kullanabilirsiniz. HaritanÄzÄ yazdÄrmak iÃin dosya menÃsÃnden yazdÄr seÃeneÄini kullanabilirsiniz. 0efd9a6b88


https://www.wjarts.org/group/caswj-group/discussion/1550d384-d946-4dc4-b887-24a482c15a6d

https://www.selfmadeglory.com/group/selfmadeglory-group/discussion/31a774ce-ad00-4bbd-9cae-67fde94fd6df

https://www.pepebrainjuice.com/group/train-of-thought-group/discussion/bb6846ae-3c00-4b36-aece-b9591295a21d

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page